Schulden

Schuldhulpverlening mag alleen geboden worden door organisaties die zijn aangesloten bij de NVVK. De regie over schuldhulpverlening ligt bij de gemeentes. Heeft u schulden, dan kunt u zich melden bij uw eigen gemeente. Iedere gemeente is verplicht om schuldhulpverlening te bieden. 

 

Om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen is het onder andere heel belangrijk dat u geen nieuwe schulden maakt. Het beheren van uw inkomen kan u hierbij ondersteunen. 

 

Indien u gebruik maakt van één van de diensten van Van der Kolk Beschermingsbewind dan kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van een schuldregeling. Wij vullen dan samen met u het formulier in en wij leveren dan alle stukken aan die de gemeente nodig heeft om de aanvraag uit te kunnen voeren. Ook kunnen wij ondersteunen tijdens een schuldregeling. Wij zorgen voor het betalen van alles vaste lasten en we reserveren voor onvoorziene kosten zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Ook kunnen we betalingsafspraken maken met de schuldhulpverlenende instantie.

 

Indien er sprake is van schulden stellen wij beschermingsbewind wel als voorwaarde. Budgetbeheer alleen is dan niet voldoende. Indien er sprake is van een complexe schuldensituatie dan verzoeken wij de rechter om goedkeuring om te mogen ondersteunen bij het aanvragen van een schuldregeling bij de gemeente.